00903122138435 info@tzd.org.tr

Lisans Tamamlama Duyurusu

Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım Orkam-Sen ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği ile ortaklaşa çelışmamız sonucu YÖK Başkanlığına gönderdiğimiz ‘’Lisans Tamamlama programı raporu ile ilgili taleplerimiz ve üst yazıyı aynen yayınlıyoruz.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

( Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi )

06539 Bilkent /ANKARA

Meslektaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Liseleri, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri ve Veteriner Sağlık Meslek Liseleri bölümlerinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu kapsamında 4 yıllık Meslek Lisesi mezunları olup mesleki eğitim seviyelerini yükseltmek için 1994 yılından itibaren uygulamaya konulan Tarım ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programları ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ve benzeri Meslek Yüksek okullarında Ön Lisans Eğitimlerini tamamlayıp Veteriner Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri, Tarım Teknikeri, ve benzeri Unvanları ile Mesleki Ön Lisans diploması almaktadırlar.

2015 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlık Lisans Tamamlama programlarına Veteriner Sağlık Ön Lisans ve Laborant Veteriner Sağlık Ön Lisans mezunları girebilmekte, Hayvan Yetiştiriciliği, Sağlığı ve Tarımın tüm bölümlerinden MYO Mezunları eş değer eğitim görmüş olmalarına rağmen MYO’nun isim değişikliği nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Belirtilen mağduriyetlerimizin giderilebilmesi amacıyla Lisans Tamamlamadan faydalanamayan Meslektaşlarımızın Lisans tamamlama yapabilmeleri için konu ile ilgili raporumuz ekte sunulmuş olup bu kapsamda;

1994 yılında Özel sınavla girdiğimiz Tarım Önlisans, Veteriner Sağlık Önlisansın ve diğer Mesleki Meslek Yüksek Okullarının Üst Öğrenimi olan bölümlerde Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim ve ikinci öğretim sistemleri ile TARIM ve VETERİNER SAĞLIK LİSANS Tamamlama programlarının uygulamaya konulmasını;

DGS ile Lisans tamamlamak isteyen Ön lisans mezunlarımız için mevzuat hükümlerine göre kontenjanların arttırılmasını,

Meslek Liselerini bitirip ÖSS ile Lisans tamamlama yapmak isteyen meslektaşlarımızın için Meslek Unvanına uygun fakülte ve bölümleri için ek kontenjan verilmesini ve arttırılmasını,

Konunun Başkanlığınızca geniş biçimde değerlendirilerek “TARIM ve VETERİNER SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMININ” uygulanması hususunu saygılarımla arz ve talep ederiz.

10.08.2016

Yönetim kurullarımız adına

Hüseyin DEMİRTAŞ Hamit KURT Ali SELEK
Türkiye Ziraatçılar Derneği TARIM ORKAM-SEN VESTED
Genel Başkanı Genel Başkanı Genel Başkanı

 

EKİ:1 Tarım Lisans tamamlama raporu (3 sayfa)

TARIM VE VETERİNER SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA RAPORU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

(Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi)

GİRİŞ:

Bizler daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Teknik Liselerden (Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Laborant Meslek Lisesi, Ziraat Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi ) mezun olup akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Sağlık ve Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan kamu personeliyiz.

Bir kısmımız çeşitli fakültelerin mesleğimizle ilgili olan 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olduk, Büyük çoğunluğumuz 05.05.1994 tarihinde Anadolu Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Özel bir sınava tabi tutularak, Tarım Ön Lisans ve Veteriner Sağlık Önlisans eğitimi alarak 1997 yılından itibaren Tarım Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknikeri Unvanı ile Ön Lisans eğitimizi tamamladık.

Alanlarımıza ilişkin Meslek Liselerimiz 5450 sayılı kanun ile 26.01.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek Tarım Meslek ve Anadolu Tarım Meslek Liselerinde Mesleki bölümler üzerinden Meslek Lisesi eğitimimize devam edilmektedir. 20 civarında Tarım Meslek Liselerinde 18 bölüm üzerinden yıllık 1200 civarında öğrenci mezun olmaktadır. Mezunlarımız ayrıca Meslek Yüksek okulları ve Mesleki Ön Lisans Programlarından mezun olarak Bakanlığımız bünyesinde ihdas edilen kadrolarda görev yapmaktadırlar. Bakanlık Bünyesinde görev alamayanlar Özel sektörde, Tarım İşletmeleri ve tesislerde ve kurumlarda görev yapmaktadırlar. Takribi Görev dağılımı şöyledir.

Görev Unvanı Merkez Birimi Taşra Birimi Diğer İşyerleri

Teknisyen ……………………… 51 4146 5100

Tekniker ………………………… 31 1516 1200

Veteriner Sağlık Teknisyeni ……1 1230 100

Veteriner Sağlık Teknikeri …..…1 857 9600

Sağlık Teknikeri ………………….1 330 3120

Laborant ………………………….1 455 350

TALEP:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapan tüm teknikerlere ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İle ilgili önlisans programlarını bitiren tüm teknikerlere alanlarında Lisans Tamamlama hakkının verilmesini talep ediyoruz.

GEREKÇE:

Yükseköğretim Kurulu tarafından Veteriner Sağlık Teknikerliği, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans mezunlarına tanınan Sağlık Alanında Lisans Tamamlama hakkı bizleri son derece memnun etmiş, Ancak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışan tekniker unvanlı tüm önlisans bölümü mezunlarına Lisans Tamamlama hakkı verilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bizler bitirdiğimiz önlisans programlarında Gıda Tarım ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan dersleri almış durumdayız. Lisans Tamamlama ile aldığımız bu bilgiler daha da pekişecek, alanında son derece uzmanlaşmış, işinin ehli insanlar çalışma hayatında başarılı bir şekilde yerini alacaktır. Kendini geliştirmiş son derecede bilgi ve beceri sahibi insan kaynaklarına sahip Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, büyüme ve gelişme yönünde büyük bir ivme kazanacak, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bakanlığımız çalışanları için 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personellerini ilgilendiren Sekizinci Bölüm Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Bölümünün Lisans tamamlama başlığı altındaki 10. Maddesi gereği Gıda Tarım va Hayvancılık Bakanlığı’ndaki tüm teknikerleri kapsayan Lisans Tamamlama çalışması yapılması için YÖK ile çalışma yapılması karara bağlanmıştır.

Ayrıca 6569 sayılı Kanun’un “GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü ile Veteriner Sağlık Teknikerliği ve Laborant –Veteriner Sağlık Önlisans bölümü mezunlarımızın Lisans tamamlama sorunu nispeten giderilmiştir. 2015 yılı itibariyle başlanan bu sistemin bir kez daha gözden geçirilerek, aynı kurumlarda benzeri mesleki faaliyet gösteren meslek mensuplarımız arasında eğitim ve öğrenim haklarından eşit yararlanabilme soru ile eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

Lise düzeyinde mezun olduğumuz Meslek Liselerinin Müfredatları Meslek standartlarımıza uygun olarak, mesleki faaliyetlerimizi kapsayan konuların uygulamalı programları olup talebimiz olan Lisans tamamlama programlarının alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek Liselerinde aldığımız ders müfredatı ile Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve düz lise müfredatları karşılaştırıldığında mağdur olduğumuz açıktır. Mesleki üst öğrenim Lisans tamamlama programlarımıza geçişlerde, Ön Lisansa girerken sınavla girdiğimizden ve Lisans tamamlama bölümleri Meslek Lisesi eğitimimizin üst öğrenimi niteliğinde olduğundan kontenjanların buna göre düzenlenmesi ve ek puan sisteminden yararlanmamızın sağlanmasını talep ediyoruz.

Bizlere daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Teknik Liselerde (Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Laborant Meslek Lisesi, Ziraat Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) tarım, hayvancılık, hayvan sağlığı, gıda ve ev ekonomisi ile ilgili dersler okutulmaktadır.

Bu dersleri alarak bu programlardan mezun olan insanlar aynı zamanda eğitimini aldıkları bu işleri fiilen yaptıkları için kendilerini geliştirmişler çekirdekten yetişmiş birer eleman haline gelmişlerdir. Teknisyen ve Tekniker olarak fiilen tarlalarda, bahçelerde, çiftliklerde, ahırlarda, kümeslerde, laboratuarlarda, muhtelif tarım ve hayvancılık işletmelerinde, yem üretim tesislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle bu bölümleri bitiren bu insanların mesleklerinde ilerlemeleri ve yükselmelerinin sağlanması doğal olup Türkiye’nin Gıda, Tarım ve Hayvancılığına çok büyük katkısı olacaktır.

Yaşam boyu eğitim ve öğrenim ihtiyacının devam etmesi, bağımsız ve programlı öğrenimin sağlanması, tüm bireylerin eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması, mevcut eğitim sistemi dışında kalan biz diplomalı meslek sahibi kişiler olarak örgün eğitimde Lisans tamamlamanın zorlukları içindeyiz. Bu nedenlerle Uzaktan eğitim sistemi veya Kurumuzun uygun göreceği başka bir sistem ile Mesleki Lisans tamamlama eğitimlerimizi yapabileceğimiz düşünülmektedir.

Ön lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Meslektaşlarımız görev yaptıkları kurumlarda Mesleklerini zaten fiilen yapmakta olduklarından, Lisans eğitimi sırasında görülen derslerin büyük çoğunluğunun uygulamasını yıl boyunca yapmakta olacaklardır, zorunlu staj programlarını çalıştıkları işyerlerinde büyük ölçüde tamamlama imkanı mümkün olacaktır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Lisans Tamamlama programlarına başvuranların çoğunluğunu resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışanlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Kurumsal olarak bizlerin ve Meslektaşlarımız uzaktan Eğitim sistemini Şeklin olması lisans tamamlama imkanımız açısında daha uygun olacaktır.

Bu nedenle:

  1. Lisans Tamamlama programlarının uzaktan eğitim şeklinde yaygınlaştırılması, uzaktan eğitim bölümlerinin çoğaltılması;
  2. Uzaktan eğitim yapan Üniversitelerde “Tarım Lisans Tamamlama, Veterinerlik Lisans Tamamlama” Programlarının açılması;
  3. Uzaktan Eğitim veya yüz yüze eğitimde devam mecburiyeti zorunlu derslerin veya uygulamalı derslerin Yaz tatili dönemlerinde “yaz okulu sistemi” ile telafi edilip eğitimin sağlanması şeklinde önerilerimizi sıralayabiliriz.

Tarım Meslek Lisesi, Tarım Ön Lisans, Veteriner Sağlık Ön Lisans, Laborant-Veteriner Sağlık Ön Lisans ve Diğer Mesleki Meslek Yüksek okulları Mezunları adına;10.08.2016

Hüseyin DEMİRTAŞ Hamit KURT Ali SELEK
Türkiye Ziraatçılar Derneği TARIM ORKAM-SEN VESTED
Genel Başkanı Genel Başkanı Genel Başkanı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir