00903122138435 info@tzd.org.tr

Faaliyetlerimiz

Derneğimizin 4 Nisan 2015’de Yapılan 40. Olağan Genel Kurulu Öncesi Yürüttüğü Faaliyetler

1) Derneğimiz, Tarımsal Danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol almıştır (Tarımsal Danışmanlık Merkez Komite ve İl Komitesini temsil ediyor).
2) Dernek kendi konuları ile ilgili basın toplantısı ve basın açıklamaları yaparak toplumu bilgilendirmiştir.
3) Her yıl Ocak ayında Ulusal Tarım Kongresi düzenlemiştir.
4) Derneğimiz her yıl Mayıs­Haziran ayında Kuruluş Yıldönümü düzenlemiştir.
5) Derneğimiz tarafından kurulan fidanlık tesisimiz çalıştırılarak fidan satışları yapılmıştır.

MESLEKİ SORUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
Çeşitli zamanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker’ e yapmış olduğumuz ziyaretlerde mesleki konular hakkında görüşlerimiz ve taleplerimiz iletilmiştir. Bu taleplerimizin bir bölümü kabul edilerek ilgili yönetmeliklerde bazı maddeler değiştirilmiştir; bazı maddeler üzerinde halen çalışmalar yapılmaktadır.
1) Tohum, fide, fidan yönetmeliğinin değiştirilmesi sağlanarak Tarım teknisyen ve teknikerlerinin bilfiil sorumlu yöneticilik yapabilmeleri sağlanmıştır.
2) Zirai Mücadele İlaç Bayiliği yönetmeliğinde değişiklik yapılarak teknisyen ve teknikerlerinin ilaç bayiliği yapabilmeleri sağlanmıştır.
3)Tarım Alet ve Makinaları Yönetmeliği değiştirilerek Ziraat Teknisyen ve Teknikerlerinin bayilik yapabilmelerininn sağlanması konusunda Bakanlığımız nezdinde çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.
4)10.000 teknisyen ve tekniker kadro talebimiz kısmen karşılık bulmuş ve Bakanlığımız Maliye Bakanlığından 1.000 kadro talep etmiştir. Bu rakamın yükseltilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

23 Nisan 2015 Tarihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yönetmeliği

gida-tarim-ve_hayvancilik_bakanligi_yonetmeligi-_resmi_gazete_(23_nisan_2015)