00903122138435 info@tzd.org.tr

Biz Kimiz?

Sektörünün En Etkili Temsilcisi

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD)

Tüm ülke çapında yayılmış 28 şubesi ve 36 temsilciliği ile Türk tarımının en köklü ve etkili örgütlerinden biri olan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) 1949 yılında bir grup ziraatçı tarafından kurulmuştur. Dernek, bugün esas olarak tarım tekniker ve teknisyenleri, çiftçiler, ziraat mühendisleri, ev ekonomisi tekniker ve teknisyenleri ile tarım alanında araştırma yapan bilim insanlarından oluşan 8 binden fazla aktif üyeye sahiptir.

Bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Dernek, aynı zamanda 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Dernek” statüsünü kazanmıştır.

Geleneksel olarak her yıl toplanan Ulusal Tarım Kongrelerini, tüm önemli tarımsal kuruluşların katılımlarıyla organize eden Dernek, 1950 yılından bu yana Ziraat Dünyası dergisini kesintisiz ve düzenli olarak yayınlamaktadır. Dernek, ayrıca çok sayıda tarımsal ve sosyal projeye katkıda bulunmaktadır.

For English

Agriculturers Association of Turkey (TZD)

Agriculturers Association of Turkey (TZD), is one of the main agricultural organisations in Turkey with 28 branch and 36 representatives all over the country. It was founded in 1949 by a group of agriculturers and has more than eight thousands active members, mainly comprising farmers, agricultural technicians, agricultural engineers and scientists. It is a non-governmental organisation, which also has the statue of “Association for the Benefit of People” since 1959 (a statue which was given by a governmental decree for her social and educational contributions to the agricultural sector).

TZD organises the National Agricultural Congress every year with participation of all of the main organisations in agricultural sector. It also publishes “World of Agriculture” magazine since 1950 and contributes to many social and educational agrıcultural projects.