00903122138435 info@tzd.org.tr

Mesleki Sorunlar

Türkiye Ziraatçılar Derneği mesleki sorunlarla ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iki adet iptal ve yürütmenin durdurulması konularında dava açılmıştır.

Açılan Davalar

  1. 02.04.2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik’in 19. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.
  2. 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerini Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Açılan davalar Danıştay Onuncu Daire Başkanlığında görülmektedir.