00903122138435 info@tzd.org.tr

TZD Öncülüğünde Tarım Platformu Kuruldu

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu. Sermaye lehine politikalar sonucunda, pandemi ve kuraklık döneminde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği uyarısında bulunan 21 örgüt, “Üretemezsek tüketemeyiz” diyerek dışa bağımlılığın ve emek düşmanı politikaların son bulmasını istedi.

Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunlara karşı meslek odaları, sendikalar, dernekler, kooperatifler Tarım Platformu kurdu. 21 örgütün bir araya geldiği platformun kuruluş açıklamasında konuşan dönem sözcüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucu; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’ler özelleştirildi, kamu kurumları işlevsizleştirildi, üretici kooperatifleri güçsüzleştirildi, tarımsal destekler azaltıldı, küçük üreticiler büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldı, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu” dedi.

 

TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Suiçmez’in ortak açıklamada paylaştığı başlıca talepler şöyle oldu:

  • Tarım alanları, çayır ve meralar, zeytinlikler ve diğer dikili alanlar koşulsuz korunmalı, rant amaçlı mevzuat düzenlemelerine izin verilmemeli, üretim alanlarımız amacı dışında kullanılmamalıdır.
  • Girdi ve ürünlerde dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, AR-GE çalışmalarına daha fazla pay ayrılarak girdilerde, tarımsal üretim planlaması ile temel ürünlerde kendimize yeterli duruma gelinmelidir.
  • Tarımsal destekler yeterli olmalı ve yılı içinde ödenmeli, tarımsal girdi maliyetleri somut olarak düşürülmeli, tarımsal kredi ihtiyaçları çiftçi lehine düzenlenmeli, bitkisel ve hayvansal üretimde öngörülebilirlik sağlanarak üretimde devamlılık ortamı oluşturulmalıdır.
  • Yem-süt-et bütününde hayvancılığımız geliştirilmeli ve yerli üretim artırılmalıdır.
  • Denizlerimiz ve iç sularımız kirletilmemeli, su ürünleri üretimi ve balıkçılık geliştirilmelidir.
  • Tarımsal KİT’ler yeniden açılarak kamunun piyasayı etkin düzenlemesi sağlanmalıdır.Üretim, işleme, pazarlama aşamalarında demokratik kooperatifçilik desteklenmelidir.
  • Tarımda emek sömürüsü önlenmeli, mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeli, kadın ve çocuk emeği istismarı önlenmeli, üreten emek hakkını almalıdır.
  • Gıda tedarik zinciri demokratik kooperatifler temelinde kısaltılarak tüketiciler yeterli, sağlıklı ve ucuz gıdaya sürekli erişebilmelidir.
  • İklim değişikliğinin kısa ve uzun vadeli senaryoları dikkate alınarak su kaynaklarına yönelik uzun vadeli planlamalar ile gerekli önlemler somut olarak zamanında uygulanmalıdır.

21 ODA, SENDİKA VE KURUM KATILDI

Tarım Platformu’nda yer alan kurumlar şöyle:

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası

Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası

Tarım Orkam-Sen

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı

TMMOB’ye bağlı Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisleri Odaları

Tüketici Hakları Derneği

Tüketici Dernekleri Federasyonu

Tüketiciyi Koruma Derneği

Tüm Üretici Köylü Sendikası

Türkiye Biyologlar Derneği

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Tohumcular Birliği

Türkiye Ormancılar Derneği

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Ziraatçılar Derneği

Türk-İş Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası

Veteriner Hekimler Derneği.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir